За нас

Специализирано счетоводно предприятие „Пи и Ен Ничеви” ООД  извършва счетоводно обслужване на:

 • юридически и физически лица
 • сдружения с нестопанска цел
 • фондации
 • търговски представителства и други
 • съставяне на финансови отчети, счетоводни и данъчни консултации съгласно действащото законодателство в Република България.

През 2013 г. се навършват 21 години специализирани счетоводни услуги.

С  по-голяма част от клиентите си  работим от 1992г. до момента. Клиенти на „Пи и Ен Ничеви” ООД са юридически лица и еднолични търговци, попадащи в обхвата на малки и средни предприятия, работещи в различни сектори:

 • строителство на топлопреносни мрежи и абонатни станции
 • топлинно счетоводство
 • строителство на промишлени сгради
 • производство на мека и тапицирана мебел
 • вътрешно обзавеждане на хотели
 • търговско посредничество
 • преводачески услуги
 • търговия на едро и дребно
 • търговия на дребно с лекарствени средства
 • износ за страни извън Евросъюза на електрокари, мотокари и резервни части
 • изграждане на автоматизирани системи за управление на производствени процеси
 • търговско представителство
 • разработване и поддържане на софтуер за обработка на счетоводна информация, обработка на заплати
 • организации с нестопанска цел и др.

За обработката на счетоводната информация  „ПИ и ЕН Ничеви” ООД  ползва специализиран софтуер за автоматизиране на финансово-счетоводната дейност, обработка на заплати   и други. Програмните продукти са разработени и се поддържат от клиент на дружеството и това дава възможност те да се настройват бързо съобразно конкретните потребности  на клиентите и действащото законодателство. Дружеството разполага с високо квалифициран персонал, залага на качественото обслужване на клиентите си, в резултат на което с повечето от тях работи над 20 години.

Ако имате нужда от  професионално  счетоводно обслужване  не се колебайте да ни потърсите.