Клиенти

С по-голяма част от клиентите си работим от 1992г. до момента.

Клиенти на „Пи и Ен Ничеви” ООД са юридически лица и еднолични търговци, попадащи в обхвата на малки и средни предприятия, работещи в различни сектори: строителство на топлопреносни мрежи и абонатни станции, топлинно счетоводство, строителство на промишлени сгради, производство на мека и тапицирана мебел, вътрешно обзавеждане на хотели, търговско посредничество, преводачески услуги, търговия на едро и дребно, търговия на дребно с лекарствени средства, износ за страни извън Евросъюза  на електрокари, мотокари и резервни части, изграждане на автоматизирани системи за управление на производствени процеси, търговско представителство, разработване и поддържане на софтуер за обработка на счетоводна информация, обработка на заплати, организации с нестопанска цел и др.