Екип

Управителят Петя Петрова Ничева е завършила специалност Счетоводство и контрол в УНСС гр. София 1981г., следдипломна специализация по счетоводство на научноизследователската и развойна дейност в УНСС. Работила е като оперативен счетоводител, заместник главен и главен счетоводител до 1992 г. в Централен научноизследовотелски институт по комплексна автоматизация на производството /ЦНИКА/ гр. София, предприятие с над 1500 души персонал и поделения в гр. Варна и гр.Пловдив. От м. Юли 1992г. е управител на специализирано счетоводно предприятие „ПИ и ЕН Петя Ничева”, а от 2008г. на „ПИ и ЕН Ничеви” ООД.

 

Управителят Наталия Емилова Ничева-Димитрова - мениджър и управител на „ПИ и ЕН Ничеви” ООД е завършила през 1998г. „Национална Финансово стопанска  гимназия” гр. София с квалификация икономист- счетоводител- мениджър със засилено изучаване на немски език. От 1998г. до 2006г. се дипломира с магистърска степен по специалност  „Счетоводство и контрол” в УНСС. Притежава сертификати за „Междунарадни счетоводни стандарти”, „Безопасни условия на труд” и „Мениджър по качектвото” практикувани в процеса на трудовия стаж. Има петнадесет години трудов стаж като счетоводител, от които пет като главен счетоводител.